POM #3 Acrylic on canvas. 2017

                               POM #3 Acrylic on canvas. 2017

                                POM #2  Acrylic on canvas. 2017

                               POM #2 Acrylic on canvas. 2017

                               POM #1  Acrylic on canvas. 2017

                              POM #1 Acrylic on canvas. 2017

 
 CONCRETE THOUGHT #2  Acrylic on canvas. 2016

CONCRETE THOUGHT #2 Acrylic on canvas. 2016

 
 
 RANDOM T Acrylic on canvas. 2016

RANDOM T Acrylic on canvas. 2016

 
 
TRIANGLE 002.1.jpg
TRIANGLE 003.1.jpg
TRIANGLE 004.1.jpg
TRIANGLE 003.3.jpg
TRIANGLE 004.2.jpg
TRIANGLE 005.1.jpg
 
 TRIANGULAR PIECES OF MIND  Acrylic on canvas. 2015

TRIANGULAR PIECES OF MIND Acrylic on canvas. 2015

 
 
 
Pink Symmetry_00.jpg
 
 
 PINK SYMMETRY  Acrylic on wood. 2017

PINK SYMMETRY Acrylic on wood. 2017

 
 
 
NEWLAND_wall_01.jpg
NEWLAND_wall_02.jpg
NEWLAND_wall_03.jpg
 NEW LAND #1 #2 #3 & #4  Acrylic on canvas panel. 2016

NEW LAND #1 #2 #3 & #4 Acrylic on canvas panel. 2016

 
 
    

 

 

              BUBBLES #1 #2 #3 & #4 Gouache on paper. 2015

             BUBBLES #1 #2 #3 & #4 Gouache on paper. 2015

burbuja2.jpg